Bona tarda,

a continuació us adjuntem l'autorització de la sortida que realitzaran el grup de mitjans i grans del Bitxac '15 a l'illa fantasia. Aquesta sortida és opcional i la despesa anirà a càrrec de cada família. Important entregar l'autorització abans del dimarts 28. En el cas que no us pogueu descarregar l'autorització podeu passar per l'escola Riu d'Or i rebreu el document.

Gràcies.

 

 

SORTIDA ILLA FANTASIA

 

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

Com ja sabeu, el proper divendres 31 de juny es realitzarà una activitat de cloenda del casal. Els grups de mitjans i grans anirem al parc aquàtic de l’illa fantasia (Vilassar de Dalt). L’hora de sortida serà a les 09:00h a l’escola Riu d’Or. L’hora d’arribada serà a les 18:00h a la mateixa escola. A banda dels nens/es del casal, tindrem la companyia d’un altre grup en representació del local de la vila.

Pel que fa a l’excursió, cada nen/a portarà un braçalet amb el número de telèfon dels monitors responsables a més d’establir diversos punts on es situaran els monitors per tenir controlada la major part del parc. Alguns grups aniran sempre sota la supervisió d’un monitor/a. Quant al pagament, el preu de la sortida correrà a càrrec de cada família establint un preu de 18€ per nen/a (autobús i entrada al parc). Haureu de portar l’import al coordinador del casal i ell elaborarà la llista definitiva de la sortida.

En cas de no assistir a la sortida, no hi haurà servei de casal. És important entregar l’autorització abans del dimarts 28 sinó no es podrà assistir a la sortida.

El material que cal portar és el següent:

-       Banyador, tovallola i xancles

-       Esmorzar / Dinar / Berenar

-       Aigua

-       Crema solar i roba de recanvi

____________________________________________________________________

Autorització

Jo ...................................................................... com a mare/pare/tutor/tutora legal, amb DNI ......................................, autoritzo el meu fill/a .......................................................... a venir a l’excursió que es realitzarà el dia 31 de juliol amb el Bitxac i a realitzar totes les activitats programades.

                                                                                                                                             Santpedor, ....... de ................ de 2015

 

Firma del pare/mare/tutor/tutora legal: