Documentació:

Per portar la documentació necessària per realitzar la inscripció, es pot fer de dos formes diferents:

  • Utilitzant aquesta mateixa web mitjançant el formulari d'inscripció
  • Personalment al Local de la Vila (xamfrà entre Carrer Ample i Carrer St. Pere) durant el període d'inscripcions (del 28 de Maig al 8 de Juny: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h, o dimecres i dijous de 17:00 a 19:00h).

La documentació necessària a presentar és la següent:

  • Butlleta d’inscripció omplerta i signada
  • Comprovant pagament bancari. Indicant com a concepte: “codi 2 - Nom i Cognoms de l'inscrit més la setmana d'ampliació” 0182 3498 0602 0802 3205 (BBVA IBAN: ES 25)
  • Fotocòpia tarja sanitària

Si no s'ha rebut la documentació d'alguna d'aquestes o està mal complimentada, la inscripció no serà vàlida.

 

Pagament:        

Fins que no s'hagi realitzat el pagament, la incripció no serà vàlida.

Si un nen/a es desapunta abans de començar el casal, se li retornarà el 75% de l'import.

Si un nen/a es desapunta durant el casal, no es retornarà l'import de la inscripció. Exempts els casos de malaltia o accidents greus.

Els nens i nenes de família nombrosa se’ls aplicarà un 10% de descompte en el total (exempte al servei de natació on es requereix que tots els fills estiguin inscrits a aquest servei per tal d'aplicar el descompte). En cas de fer la inscripció per Internet, el descompte es retornarà posteriorment, és a dir, una vegada presentada la documentació acreditativa i després d’haver estat confirmada per l’Equip del Bitxac. 

 

Serveis addicionals:

Els nens apuntats a natació no podran disposar del servei de menjador a menys que optin a realitzar l'activitat de natació de 12h a 13h només en el cas del grup de Xics (P-3, P-4 i P-5) En els altres grups, no és possible.

El Bitxac es reserva el dret d'anul·lar alguns dels serveis adicionals si aquests no compten amb un nombre suficient d'usuaris.

Setmanes

» 1a del 25 al 29 de Juny
» 2a del 2 al 6 de Juliol
» 3a del 9 al 13 de Juliol
» 4a del 16 al 20 de Juliol
» 5a del 23 al 27 de Juliol
- - -
» 6a del 3 al 7 de Setembre

Preus

» 6 setmanes  170 €
» 5 setmanes   155 €
» 4 setmanes   140 €
» 3 setmanes   125 €
» 2 setmanes   95 €
» 1 setmana  55 € 

 

- Per gaudir d’aquests preus, s’haurà d’haver fet la inscripció de com a mínim dues setmanes de casal. En cas contrari, per cada setmana el preu serà de 55€

*Reducció del 10% en el preu del casal per família nombrosa, monoparental i a partir del segon germà. Reduccions aplicables només dins del període d’inscripció. (Reduccions no acumulables) (Caldrà presentar la corresponent acreditació)

*El preu del casal inclou: activitats extres i una samarreta del bitxac!!


Servei acollida: 10€ per setmana / 3€ dia

Servei menjador: 30€ per setmana / 6€ dia – (carmanyola): 15€ per setmana / 3€ dia

Servei acompanyament: Oferim el servei d’acompanyament gratuït als nenes/es que hagin de realitzar el curset de natació de 13:00 a 14:00h

Organitza

Gestiona i executa

Col·labora